Bereikbaarheid Noorderlaan

De Noorderlaan wordt helemaal heraangelegd. Tijdens de werken blijven er steeds twee rijstroken beschikbaar voor autoverkeer. Voor de voetgangers en fietsers is telkens minstens één zijde vlot toegankelijk. Voor de handelaars voorziet de aannemer speciale toegangen zodat ze steeds bereikbaar blijven.

Verkeersbewegingen Noorderlaan

De werfzone bevindt zich langs de kant van de bedrijven. Zij zijn bereikbaar via speciale in- en uitritten. Hou er rekening mee dat de toegangen kunnen wijzigen, afhankelijk van de werfsituatie.

Momenteel zijn de nieuwe rijbanen stadinwaarts en staduitwaarts afgewerkt. De aannemer werkt nog aan de afwerkingen van de parallelwegen naar de bedrijven alsook aan het voet- en fietspad.

Voetgangers en fietsers maken gebruik van de voorzieningen langs de kant van de wijk Luchtbal. Op die manier is er een vlotte en veilige aansluiting met het openbaar vervoer mogelijk.

 

Download hier de bereikbaarheidskaart (.pdf)


Bereikbaarheid handelscentrum

Momenteel is de kruising van de Santiagostraat en de Noorderlaan onderbroken. Het is enkel mogelijk om vanaf de Noorderlaan rechtsaf de Santiagostraat in te rijden of vanaf de Santiagostraat rechtsaf de Noorderlaan op te rijden.

Om vanuit het noorden het handelscentrum aan de wijk Luchtbal te bereiken, rijdt u best via de Manchesterlaan en vervolgens de Columbiastraat en Canadalaan.

Vanuit het zuiden is het handelscentrum bereikbaar via de aparte afslagstrook op de Noorderlaan ter hoogte van het handelscentrum zelf.

 

Download hier de bereikbaarheidskaart (.pdf)


Bereikbaarheid Havana-site en P+R Luchtbal

Aan de Havana-site ligt de tijdelijke Park & Ride met 114 parkeerplaatsen. Zowel vanuit het noorden als het zuiden is de Havana-site vlot bereikbaar met aparte afslagstroken.

 

Download hier de bereikbaarheidskaart (.pdf)