de kipdorpsite

Bij de heraanleg van de Noorderleien komt ter hoogte van de Kipdorpsite ook een zichtbare herinnering aan wat er vroeger was. De resten van de Kipdorpbrug, het Kipdorpbastion en de stadsmuur errond worden opnieuw zichtbaar gemaakt.

Tussen de De Keyserlei en de Rooseveltplaats komt er bovengronds een autoluw plein. Het autoverkeer loopt er door tunnels. Die snijden dwars door de vroegere Kipdorpbrug en het Kipdorpbastion. Bij het archeologische vooronderzoek werd al veel duidelijk over de exacte ligging van de historische bouwwerken. De brug is ondertussen helemaal uitgegraven en wordt nog gerestaureerd. Na de werken blijft ze zichtbaar. Naast de brug komt ook een archeologische openluchtsite.

Hoe integreren we de Kipdorpbrug?

De nieuwe autotunnels van de Italiëlei zullen deels door de pijlers van de historische Kipdorpbrug lopen. Om dit huzarenwerk tot een goed einde te brengen, zijn voorafgaand verschillende stappen nodig.

 1. In een eerste fase graven we de Kipdorpbrug uit tot een diepte van 3 meter. Om de kans op scheuren tijdens de afbraakwerken te voorkomen, verstevigen we de brug met een horizontaal glasvezelnet en grout.
   
 2. Daarna maken we verticale boringen in de brugpijlers. Die vullen we met stalen profielen en grout. Hierdoor verdiepen en verstevigen we de fundering van de brugpijlers. Door midden van betonplaatjes op het brugdek beschermen we het metselwerk en voorkomen we dat de brug naar beneden schiet bij het doorbreken van de pijlers.
   
 3. We graven verder tot een diepte van 7,5 meter. Hierdoor komt de originele brug volledig bloot te liggen.
   
 4. De originele brugpijlers worden deels verwijderd waardoor de brug 'zweeft' op de stalen profielen uit stap 2.
   
 5. Nu zijn we klaar om aan de effectieve autotunnels te beginnen. Eerst maken we de tunnelwanden, vervolgens de dakplaat en als laatste de vloerplaat.
   
 6. Tussen de brug en de dakplaat injecteren we onder druk een laag grout. Hierdoor wordt de druk van de eigen pijlers overgedragen op de dakplaat van de nieuwe tunnel. Nadien verwijderen we de verticale stalen profielen binnen de tunnel.
   
 7. Wanneer de autotunnels klaar zijn, beginnen we aan de trambrug