Eilandje

Het Eilandje krijgt met de Noorderlijn voor de eerste keer een tramverbinding met het centrum van de stad. De tramlijn wordt in totaal 2,4 kilometer lang en zorgt voor een snelle verbinding met het historische stadscentrum.

Vernieuwde straten en bruggen

De aanleg van de tram is meteen ook de aanleiding voor de stad Antwerpen om een aantal straten te vernieuwen. Met name de Rijnkaai, de Kempenstraat, de Bataviastraat, de Sint-Laureiskaai, de Dinantstraat en een stuk van de Sint-Pietersvliet worden aangepakt.

Daarnaast moeten ook de Mexicobruggen en de Londenbrug worden aangepast.

  • Op de Mexicobruggen scheiden we het autoverkeer en het tramverkeer.
  • De Londenbrug wordt vervangen door een compleet nieuw en breder exemplaar. 

Londenbrug

De vroegere Londenbrug is vervangen door een compleet nieuw exemplaar. Doordat er tramsporen op de brug komen, was er nood aan een bredere brug. De fundering van de brug is verstevigd en ook het kantelpunt van de brug is gewijzigd. Dat betekent dat de brug nu naar de andere kant opent.

De werken aan de Londenbrug zijn gestart op 8 augustus 2016. Sindsdien is de brug afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer. De aannemer heeft een nieuwe kelderput gemaakt voor de mechaniek van de brug. In februari 2017 is de afbraak van de oude brug gestart. Voetgangers en fietsers konden niet meer over de Londenbrug en kregen een tijdelijke brug. Sinds mei is het wegdek van de nieuwe brug ingevaren en startte de verdere opbouw. 

Sinds november 2017 is de nieuwe Londenbrug in gebruik genomen.

Omgeving Hardenvoort

De omgeving van het Hardenvoortviaduct wijzigt de komende jaren. 

  • De tramlijn op de Noorderleien wordt via de Kempenstraat verbonden met de Noorderlaan (en de reeds aangelegde tramsporen op de Noorderlaanbrug)
  • De Kempenstraat krijgt daarnaast een brede voetgangerszone en een dubbelrichtingsfietspad, en verbindt zo de Noorderplaats met het Eilandje, Park Spoor Noord en de wijk Dam.
  • Het Hardenvoortviaduct blijft behouden en wordt uitsluitend gereserveerd voor autoverkeer met tweemaal twee rijstroken.
  • Er komt een fietspassage onder het Hardenvoortviaduct dat Park Spoor Noord verbindt met de Kempenstraat en het Asiadok-Oostkaai