1 juni start werken Amsterdamstraat en Londenstraat

Eilandje
- 24 Mei 2017

In juni start de aannemer met het aanleggen van de tramsporen in de middenberm van de Londen- en Amsterdamstraat. De werken vinden hoofdzakelijk plaats in de middenberm. De werken in de Londen- en Amsterdamstraat zijn afgerond dit najaar.

Doorsteek Nassaustraat

De tramsporen kruisen de doorsteken ter hoogte van de Nassaustraat. De doorsteken worden gefaseerd aangelegd. Dat betekent dat er telkens één open en één afgesloten zal zijn. Half juni starten de werken aan doorsteek 1 en wordt deze afgesloten. Dat heeft geen invloed op de verkeerscirculatie. Midden juli zijn deze klaar en start de aannemer aan doorsteek 2. Wanneer die dicht gaat, wordt lokaal verkeer via de Napoleonkaai en Sint-Laureiskaai naar de Bataviastraat geleid. Vanuit de Bataviastraat kan je de Amsterdamstraat volgen tot aan doorsteek 1 om richting Rijnkaai te keren. Op het kruispunt van de Nassaustraat met de Napoleonkaai zullen de nodige aanpassingen gebeuren zodat verkeer naar de Sint-Laureiskaai kan rijden.
De spoorwerken in de Amsterdamstraat zijn eind september afgerond. Daarna start de aannemer met de bovenleidingswerken.

Kruispunt Kattendijkdok-Oostkaai

In juli legt de aannemer de spooraansluiting van de Londenstraat naar Kattendijkdok-Oostkaai. Dat betekent dat de rijbaan richting Londenbrug ter hoogte van het kruispunt met Kattendijkdok-Oostkaai versperd is. Verkeer met bestemming Kattendijkdok-Oostkaai wordt via de Napelsstraat en August Michielsstraat geleid. 
Door de werken is de doorsteek vóór de Londenbrug niet bereikbaar. Verkeer dat deze doorsteek gebruikt om van de noordzijde naar de zuidzijde van de straat te rijden, wordt omgeleid via de Napelsstraat en August Michielsstraat naar Kattendijkdok-Oostkaai. Daar is een terugkeerbeweging naar de Londenstraat mogelijk en kunt u de doorsteek vóór de Londenbrug nemen. De werken aan het kruispunt met het Kattendijkdok-Oostkaai zijn afgerond tegen september.

Heraanleg Noorderplaats

In juli is de eerste fase van de heraanleg van de Noorderplaats klaar. In fase 2 pakken we de zuidwestelijke zijde (kant London Tower) aan. De werken aan fase 2 zijn in het najaar afgerond.
De Londenstraat blijft toegankelijk. Alle bewegingen blijven mogelijk. Voor verkeer dat vanuit de Londenstraat naar het Hardenvoortviaduct wil rijden wordt er een speciale verkeerslichtenregeling voorzien. Volg steeds de signalisatie.