435 jaar geleden vocht Antwerpen de Franse Furie uit

Archeologie
- 17 Jan 2018

Op 17 januari is het exact 435 jaar geleden dat de Antwerpenaren de troepen van de Franse hertog van Anjou uit de stad verdreven. De slag werd uitgevochten aan de Kipdorppoort en ging de geschiedenis in als de Franse Furie.

De Franse Furie, hoe ging dat ook alweer?

Willem van Oranje had een bondgenootschap met de Franse hertog van Anjou gesloten om samen de stad te verdedigen tegen de Spaanse belegering. De hertog zag daarin echter een kans om zelf de stad in te nemen. Helaas voor hem, had hij geen rekening gehouden met de heldhaftige Antwerpenaren. Zij bewapenden zich met alles wat ze te pakken konden krijgen en verdreven de Fransen uit de stad.

De Franse Furie was een bloedige slag. Volgens sommige bronnen vormden de lijken wel ‘hoopen van meer dan twee meters hoog’. Tijdens de slag kwamen maar liefst zo’n 80 burgers om en werden er 1500 Franse soldaten gedood.


De Franse nederlaag maakte meteen ook een einde aan de Franse steun voor de Nederlandse opstand tegen Spanje. Twee jaar later viel de stad in handen van de Spanjaarden.

Meer weten?

Door de werken aan de Noorderlijn is de Kipdorpbrug na meer dan 150 jaar opnieuw zichtbaar. Een uitgelezen kans voor de stadsarcheologen om de brug te onderzoeken. Eens de brug in kaart is gebracht, wordt ze mee geïntegreerd in de Noorderlijn.

Wil u meer weten over de archeologische opgravingen tijdens de Noorderlijn? Neem dan zeker een kijkje op onze archeologiepagina's.