Aangepaste timing voor werken op en rond Operaplein

Operaplein
- 22 Feb 2018

De opdrachtgevers van de Noorderlijn, respectievelijk de Lijn, de stad en Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), zijn vandaag door aannemer Tramcontractors verder in kennis gesteld van de omvang van de vertragingen op de werken en de specifieke impact van de diverse deelprojecten.

Ondergrondse vertraging

Volgens de informatie die we mochten ontvangen van de aannemer situeren de vertragingen zich grotendeels ondergronds, dus op het premetrostation Opera, de autotunnels, de parking en de fietsenstalling. Bovengronds schuift de heraanleg van de Teniersplaats op, omdat deze nauw samenhangt met de realisatie van de fietsparking. De oplevering van de Teniersplaats bovengronds wordt nu door de aannemer voorzien in december 2018.

Aangepaste timing

De aannemer voorziet in zijn voorstel van aangepaste planning dat de eindtiming van de werken verschuift naar februari 2020, met de oplevering van de parking onder het Operaplein als laatste fase van het project.  In tussentijd worden de verschillende deelprojecten verder afgewerkt  zoals  onder andere de Noorderlaan, de tram van het eilandje naar de Noorderlaan, het Operaplein, het premetrostation en de autotunnels.

Nog volgens het voorstel van aangepaste planning van de aannemer zijn de werken op de Noorderlaan eind april 2018 voltooid. De tram over de Londenstraat naar de Noorderlaan zou volgens de planning van de aannemer dan operationeel moeten zijn in juni 2018.  Het Operaplein wordt volgens die planning grotendeels  opengesteld voor het publiek  in juli 2018, zoals voorzien. Het premetrostation Opera schuift 7 maanden in de timing en kan volgens de aannemer terug opengaan in maart 2019. Ook de autotunnels gaan later open dan voorzien. De aannemer geeft nu aan dat hij deze voorziet te kunnen openen in december  2019, in plaats van begin 2019. Dit zou kunnen betekenen ook dat de ‘knip in de Leien’ 12 maanden langer  in stand zal worden gehouden.

We zullen er voor zorgen dat dit grootse project zo snel mogelijk en binnen het nieuwe tijdsbestek op een kwaliteitsvolle manier gerealiseerd wordt.

“Uiteraard betreur ik ten zeerste deze vertragingen. Tot vandaag hadden we geen duidelijk zicht op de nieuwe timing en konden we dus ook nog niet communiceren. Nu kennen we de timing  vooropgesteld door de aannemer wel; we zullen die thans kritisch onder de loep nemen en er in elk geval  voor zorgen dat dit grootse project zo snel mogelijk en binnen het nieuwe tijdsbestek op een kwaliteitsvolle  manier gerealiseerd wordt. We bekijken op dit ogenblik al onze opties, maar het is nu  nog te voorbarig hierover een uitspraak te doen.”, zegt Koen Kennis, schepen voor mobiliteit. “Ik begrijp ook de bekommernissen van de burgers en de handelaars. Op dit eigenste moment zijn we bezig met het uitwerken van extra steunmaatregelen voor de handelaars, zowel vanuit de stad als de Vlaamse en federale overheid.”