Aanleg nieuwe voetpad Italiëlei

Italiëlei
- 26 Oktober 2018

De aannemer start met de aanleg van het nieuwe voetpad op de Italiëlei langs de kant van de FOD Financiën. Om dit te verwezenlijken zullen voetgangers vanaf volgende week over de fundering van het nieuwe fietspad gestuurd worden tussen de Ellermanstraat en de Tunnelplaats.

Extra doorsteek

Om de bedrijven vlot toegankelijk te houden voor voetgangers, voorziet de aannemer een extra doorsteek naar het pleintje voor FOD Financiën. Voor autoverkeer wijzigt er niets. De twee doorgangen naar de ondergrondse parkings aan de Londen Tower en FOD Financiën blijven steeds beschikbaar.

Deze situatie blijft behouden tot het voetpad klaar.