Archeologen leggen 700 jaar oude stadspoort aan Kipdorp bloot

Archeologie
- 14 Sep 2018

Antwerpse stadsarcheologen leggen op dit moment de fundamenten van de middeleeuwse Kipdorppoort vrij op het kruispunt van de Italiëlei en de Kipdorpbrug. Het gaat om restanten van een gebouw dat dateert uit het begin van de 14de eeuw.

De stad brengt met de opgraving aan de oude Kipdorppoort een goed bewaard deel van deze belangrijke toegangspoort tot de middeleeuwse stad in kaart. Nog tot en met 16 september kunnen tramreizigers de archeologische vondst bekijken.

Resultaten van het onderzoek

Een team stadsarcheologen wist een grote ronde toren, een kleinere traptoren met binnenruimten en een gedeelte van de toegangsbrug van het middeleeuwse poortcomplex te identificeren. Deze archeologische resten van de toegangsbrug en het poortgebouw geven een unieke kijk op de middeleeuwse stadstoegang aan Kipdorp.

De stadspoort was opgetrokken in baksteen, maar aan de buitenzijde bekleed met een laag natuursteen. Zowel van het poortgebouw, als van de flankerende torens en de brugconstructie zijn fragmenten vrijgelegd. Alhoewel het poortcomplex naar middeleeuwse maatstaven indrukwekkend was, laat het schaalverschil met de latere 16de-eeuwse omwalling zich duidelijk voelen.

Na de afbraak van de omwalling werd op deze plaats in 1884 een standbeeld opgericht ter herinnering aan de Franse Furie, die zich hier in 1583 afspeelde. Ook de fundering van dit gedenkteken is tijdens het lopende onderzoek aangetroffen.

Planning

Het onderzoek aan de middeleeuwse Kipdorppoort wordt nog voortgezet tot en met donderdag 13 september. Maandag 17 september worden de aangetroffen resten opnieuw afgedekt zodat ze bewaard blijven. Vanaf dan zet de aannemer de werken verder en wordt het nieuwe wegdek over de aangetroffen resten aangelegd. 

De opgravingszone is niet toegankelijk voor het publiek, maar wie de passerende tramlijnen neemt, krijgt een goed beeld van de opgegraven resten.