Archeologen leggen Brouwersbuis bloot

Archeologie
- 5 Oktober 2018

Op de Italiëlei is ter hoogte van de Goudbloemstraat een deel van de oude Brouwersbuis opengelegd. 

Aanvoer van water

Via dit kanaal werd water aangevoerd uit de rivier de Schijn. Via de Houwer, een afgesloten bassin in de vestinggracht ter hoogte van de huidige Tunnelplaats werd het water via de Brouwerskelder en het vervolg van de Brouwersbuis tot aan het Waterhuis gebracht.

Tracé van de Brouwersbuis

Het bijgevoegde plan uit 1868 uit het Stadsarchief werd opgemaakt bij het vervangen van de oorspronkelijke 'Brouwersbuis' (toen nog een gemetseld kanaal) aan de kant van de Rooseveltplaats door een ingebuisd kanaal aan de kant van de Kipdorpvest. Het historisch plan toont het verloop van de Brouwersbuis uit de 16de eeuw(rode lijn).

Dit deel van de Brouwersbuis kan niet bewaard worden omdat het in het tracé van de nieuwe riolering ligt. Verderop draait de brouwersbuis weg uit het tracé waardoor dat deel over een lengte van 100 meter wel bewaard kan blijven.