Archeologisch onderzoek legt 16de-eeuwse resten Spaanse omwalling bloot

Archeologie
- 26 Jun 2017

Naast de infrastructuurwerken aan de Leien in Antwerpen, ging ook een volgende fase van het archeologisch onderzoek naar de Spaanse omwalling van start. Waar het nieuwe Operaplein wordt aangelegd, komen monumentale delen van de 16de-eeuwse Kipdorpbrug, de stadsmuur en het bastion aan het licht. 

Tussen juni en november 2017 zullen de archeologen heel wat resten van historische constructies ontdekken: de Kipdorpbrug, het Kipdorpbastion, de stadsmuur, de Rode Poort, bastion Schijn en het Huidevettersbastion staan op de lijst van de archeologen.

De opgravingen zullen na onderzoek worden afgebroken en plaats maken voor de nieuwe aanleg. Sommige resten zullen geïntegreerd worden in de toekomstige archeologische site van de Kipdorpburg aan het Operaplein.