Bekijk hier de nieuwe timing

Algemene info
- 20 Dec 2018

De opdrachtgevers van de Noorderlijn, respectievelijk De Lijn, de stad Antwerpen en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), zijn in februari 2018 een eerste keer door aannemer TramContractors in kennis gesteld van de vertragingen op de werken. Onlangs bezorgde de aannemer een geactualiseerde planning.

De vertragingen die de aannemer in het voorjaar aankondigde, situeerden zich grotendeels ondergronds, dus op het premetrostation Opera, de autotunnels, de parking en de fietsenstalling. Bovengronds schoof de heraanleg van de Teniersplaats op, omdat deze nauw samenhangt met de realisatie van de fietsparking. De oplevering van de Teniersplaats bovengronds werd door de aannemer voorzien in december 2018. Het premetrostation Opera zou zeven maanden schuiven in de timing en zou volgens de aannemer weer opengaan in maart 2019. Ook de autotunnels zouden later opengaan dan voorzien, met name in december 2019, in plaats van begin 2019. Hierdoor zou ook de ‘knip in de Leien’ twaalf maanden langer in stand worden gehouden. De aannemer voorzag in zijn eerste voorstel van aangepaste planning dat de eindtiming van de werken zou verschuiven naar februari 2020, met de oplevering van de parking onder het Operaplein als laatste fase van het project.

 

De opdrachtgevers ontvingen van de aannemer een nieuwe stand van zaken van het project. Een groot deel van de werken Brabo 2 is afgerond. Het Operaplein en Teniersplaats zijn bovengronds grotendeels afgewerkt en op de Rooseveltplaats is het eerste kwadrant aan Opera klaar. De werken aan de Noorderlaan zijn klaar, en op het Eilandje wordt de laatste hand gelegd aan de tramsporen in de Mexicostraat. Op het Eilandje rijdt de tram over de Londenbrug en de Kempenstraat naar de Noorderlaan.

De geplande datum van opening van de autotunnel en ondergrondse parking wijzigt niet ten opzichte van de planning van februari 2018. Volgens de planning van de aannemer zal de autotunnel klaar zijn in december 2019 en de parking eind februari 2020.

 

Voor bepaalde projectonderdelen is er een bijkomende vertraging. De geplande ingebruikname van de tramlijnen op de Italiëlei en in de Mexicostraat schuift naar oktober 2019, samen met de opening van het vernieuwde premetrostation Opera. Op de Rooseveltplaats zullen alle kwadranten volgens de aannemer afgewerkt zijn in april 2020. Gedurende de werken aan de Rooseveltplaats kunnen de bussen altijd blijven rijden. Wanneer de Rooseveltplaats klaar is, zullen er voor het Atheneum geen bussen meer stoppen en wordt hier een nieuw pleintje gecreëerd.

 

Onder de De Keyserlei wordt volop verder gewerkt aan de renovatie van het premetrostation Opera. Daarna wordt de bovenbouw aangelegd, waarvan de afwerking gepland is in september 2019. De voet- en fietspaden op het stuk Frankrijklei tussen Maria-Theresialei en het Operaplein zijn klaar aan de stadszijde. Aan de zijde van het station wordt verwacht dat deze klaar zullen zijn in april 2019. De fietsenstalling onder de Teniersplaats zal volgens de planning in gebruik genomen kunnen worden vanaf oktober 2019.

Op de Italiëlei zullen de werken volgens de aannemer volledig klaar zijn in oktober 2019. De vernieuwing van de wegen op het Hardenvoortviaduct zal volgens de aannemer klaar zijn in november 2019. Er zal tijdens de werken aan het Hardenvoortviaduct altijd verkeer mogelijk blijven over de brug.

 

Voorgaande betreft de stand van zaken van het project op basis van de geactualiseerde planning zoals gecommuniceerd door de aannemer. In functie van de voortgang van de werken kan de door de aannemer vooropgestelde planning voor één of meerdere projectonderdelen nog wijzigen.