De Kipdorpbrug komt dit weekend ook piepen aan de Rooseveltplaats

Archeologie
- 5 Apr 2019

Aan de voetgangersdoorsteek tussen Rooseveltplaats en het Operaplein is een stukje te zien van het begin van de 16de-eeuwse Kipdorpbrug. De archeologen onderzoeken deze weken de eerste brugpijler en de landzijde van de brug.

De eerste brugpijler toont een renovatie in baksteen. De kraagsteen (uitstekende blauwe steen) in het parement en een gemetste opening achter de muur verwijst naar het mechanisme van de vroegere houten ophaalbrug. Ook de muur van het brughoofd aan landzijde werd vrij gelegd. Hier konden de archeologen ook een verbouwingsfase vaststellen in baksteen, waarschijnlijk uit de 19de eeuw. Het onderzoek wordt volgende week afgerond, waarna de putten worden gedicht en de aannemer verder gaat met de aanleg van de riolering en de wegenis.

De Kipdorpbrug was 90 meter lang en 7 meter breed, en had 7 tongewelven en 2 ophaalbruggen. In twee bochten liep zij over de stadsgracht naar de Kipdorppoort. Een groot stuk van de brug nabij de poort wordt permanent geïntegreerd als archeologische site.