De kipdorpsite onder de loep

archeologie
- 17 Jun 2019

Was je één van de 8500 bezoekers afgelopen Noorderlijn publieksdag, maar kan je niet genoeg krijgen van de Kipdorpsite? Of kon je er helaas niet bij zijn? Geen nood. Dankzij deze 3D-modellen kan je alles (her)beleven.

Afgelopen zondag kon u zien hoe de muren van de Spaanse omwalling gerestaureerd worden rond de autotunnels en onder het Operaplein. Dit najaar zal de archeologische openluchtsite helemaal klaar zijn. De zuidelijke flank van het Kipdorpbastion, een derde van de 90 meter lange Kipdorpbrug en 75 meter van de stadsmuur van de 16de eeuwse Spaanse Omwalling blijven dan voortaan zichtbaar voor het publiek

3D-opnames en scanning

Onze stadsarcheologen groeven de De Kipdorpsite in het voorjaar van 2018 op. De indrukwekkende resten van de stadsomwalling bleken goed bewaard tot bijna 8 meter onder het maaiveld.  Om de autotunnels door te laten moest een aanzienlijk deel van het bastion en een pijler van de Kipdorpbrug verdwijnen. Daarom werden er van de volledige site ook 3D modellen gemaakt met twee verschillende opnametechnieken: 3D laser scanning en fotogrammetrie.

De resultaten daarvan zijn ronduit spectaculair. Aan de hand van de 3D modellen blijven alle details van het muurwerk visueel en met heel juiste afmetingen bewaard voor verdere studie. Zo kan je steeds  herbeleven hoe monumentaal deze stadsversterking was. 

Wandel hier mee door de site.

filmpje wandel mee door de site