Eerste dakbalken voor het nieuwe Operaplein

Operaplein
- 24 Aug 2017

In de nacht van vrijdag 25 augustus komen de eerste dakbalken aan via een uitzonderlijk transport.

In totaal plaatst de aannemer van de Noorderlijn 89 dakbalken van gemiddeld 45 meter lang. De zwaarste balk weegt 115 ton. De balken vormen het dak van de ondergrondse parking. Daarbovenop komt het nieuwe Operaplein.

De eerste 51 dakbalken worden geleverd tussen 25 augustus en 19 september. De overige balken, nog 38 stuks, komen aan tussen half oktober en begin november. De balken worden ’s nachts geleverd per uitzonderlijk transport en dit van zondag tot en met donderdag.  Het transport loopt via de Quinten Matsijslei en de Maria-Theresialei. Daardoor is de Maria-Theresialei ‘s nachts telkens afgesloten. Ook de U-bocht op de Frankrijklei  ter hoogte van de Maria-Theresialei is niet mogelijk omdat het transport daar achterwaarts de werf oprijdt.

Per transport worden telkens 3 balken geleverd op 3 wagens. 9 Begeleidingswagens staan in voor de veiligheid. De levering gebeurt tussen 0 en 3 uur ’s nachts. Tijdens de dag worden de balken geplaatst. Na de positionering en de plaatsing van de balken wordt gestart met het betonneren van het dak. Daarna kan de aannemer starten met de aanleg van het nieuwe plein. Tegelijkertijd kan onder het nieuwe plein de parking worden uitgegraven. Aan het Operaplein werkt de aannemer dus op 2 niveaus. Het nieuwe Operaplein zal klaar zijn tegen de zomer van 2018. De ondergrondse parking is klaar voor gebruik tegen het einde van de werken, de zomer van 2019.