Extra maatregelen op Linkeroever voor betere doorstroming

Linkeroever
- 15 Jun 2017

Op 5 juni gingen de werken aan het Operaplein, de knip van de Leien, van start. De stad, de Lijn, Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en andere partners die betrokken zijn bij deze grote werf volgen de situatie op de voet en sturen bij waar mogelijk. Vandaag werd beslist om een aantal bijkomende maatregelen te nemen om de doorstroming van het verkeer te verbeteren.

De stad en haar partners in deze grote werf evalueren de verkeerssituatie voortdurend en sturen bij waar nodig. Koen Kennis, schepen voor mobiliteit, verklaart: “Ook deze week merkten we nog steeds een grote verkeersdrukte op de Charles De Costerlaan en de Halewijnlaan". Hij voegt toe:

"Vanochtend is in overleg met de verschillende partners besloten om lokaal verkeer naar Linkeroever en de P+R Linkeroever toe te laten op de ventweg waar nu alleen de bussen rijden. Dit om Linkeroever beter te ontsluiten voor de bewoners en voor een vlotter bereik van de P+R Linkeroever.”

Concreet betekent deze maatregel  dat het verkeer dat op de ventweg zit, verplicht rechtsaf moet slaan naar de Halewijnlaan. Het zal voor autoverkeer niet mogelijk zijn om vanop de ventweg de Waaslandtunnel in te rijden. Verkeer komende van de August Vermeylenlaan zal ook kunnen aansluiten op de ventweg indien het wil oversteken naar de Halewijnlaan. De stad blijft adviseren dat doorgaand verkeer - verkeer dat geen woon- of werkbestemming heeft op Linkeroever - gebruik maakt van de Kennedy- en Liefkenshoektunnel of van de P+R Linkeroever.

Op de Halewijnlaan zal bijkomende verkeerssignalisatie geplaatst worden die duidelijk aangeeft welke rijstrook automobilisten moeten kiezen om respectievelijk richting E34 en richting Waaslandtunnel te rijden. Door deze voorsorteer maatregel komt er een betere doorstroming van het autoverkeer op de Halewijnlaan.

Naast deze ingrepen, die ten laatste maandag worden ingesteld, bekijken de stad en haar partners in deze grote werf ook of de lichtenregeling buiten de spits kan aangepast worden in de omgeving van de Waaslandtunnel - zowel op linker- als rechteroever - om daar waar mogelijk de doorstroming te verbeteren.  Aan alle belangrijke invalswegen naar het centrum is sinds de knip immers een doseringsprincipe toegepast. Deze dosering is nodig om een vlotte doorstroming van het openbaar vervoer in het centrum, en daarmee de bereikbaarheid van de stad, te garanderen.

Bovendien voerden we afgelopen week reeds een aantal aanpassingen door. Zo werd de groentijd voor verkeer vanuit de Koeikensgracht en vanuit de Londenstraat verhoogd, en zijn sommige boogstralen verbreed zodat ook grote voertuigen vlot doorrijden en geen hinder veroorzaken. Tenslotte werd ook op verschillende plaatsen de signalisatie en markering verduidelijkt.