Fase 2 archeologisch onderzoek Kipdorpbrug van start

Archeologie
- 22 Jan 2018

Door de werken aan de Noorderlijn is de 16de-eeuwse Kipdorpbrug sinds september 2017 weer zichtbaar voor het publiek. De brug lag meer dan 150 jaar bedekt onder de Antwerpse Leien.

 

Archeologen hebben in een eerste fase de brug uitgegraven tot op 3,5 meter diepte. Na de nodige stabilisatiewerken, kunnen onze archeologen nu verder graven tot op 7 à 8 meter diepte of tot op de fundamenten van de brug, het bastion en de stadsmuur.

Wat is de Kipdorpbrug?

De Kipdorppoort was één van de 5 toegangspoorten van de Spaanse omwalling. De brug die naar de poort leidde was zo'n 90 meter lang en verbond de landszijde ter hoogte van Borgerhout met de stad. 

De Kipdorpbrug wordt mee geïntegreerd in de Noorderlijn. De nieuwe autotunnels van de Italiëlei zullen namelijk deels door de pijlers van de historische Kipdorpbrug lopen. Om dat te realiseren moet de brug eerst voldoende intern verstevigd worden.

Hoe wordt de brug bewaard?

In een eerste stap worden horizontale glasvezelnetten gecreëerd in de brugpijlers, net boven het dak van de nieuw te bouwen tunnels. Vervolgens worden de bakstenen pijlers onderaan verlengd door via het dek van de brug lange verticale palen te maken in en onder de brug. Deze verlenging heeft 2 doelen: het stabiel houden van de brug tijdens het archeologisch onderzoek en het opvangen van de te behouden elementen bij afbraak van de pijlers.

Wanneer de archeologen de site volledig in kaart hebben gebracht, start de afbraak van de pijlers. De natuurstenen bekleding en het middeleeuwse baksteenwerk worden zorgvuldig verwijderd tot enkele centimeters onder het glasvezelnet. Zodra de pijlers zijn afgebroken, steunt het te behouden brugdeel bovenaan op de verticale kolommen en de nieuw gevormde fundering. Wanneer de brug volledig is opgevangen worden de betonnen tunnels aangemaakt doorheen de site. Wanneer de tunnels klaar zijn wordt de zone tussen de archeologische brug en de autotunnel onder druk opgevuld. Vanaf dat moment steunt de brug op de autotunnels en kunnen de tijdelijke verticale kolommen verwijderd worden.