Fasewissel op Italiëlei

Italiëlei
- 19 Nov 2018

Op 21 november verhuist de werfzone op de Italiëlei naar de gevels tussen de Cassiersstraat en de Ellermanstraat. De nieuwe hoofdrijbaan gaat dan in gebruik. Fietsers blijven op het tijdelijk fietspad op de trambaan.

Wijzigingen bereikbaarheid

  • De Goudbloemstraat, Olijftakstraat en Houwerstraat blijven afgesloten.
  • In de volgende straten zal ook geen verkeer naar de Italiëlei meer mogelijk zijn: Geulinckxstraat, Van Aerdstraat, De Waghemakerestraat en de Duboisstraat. Dit geldt voor alle verkeer, dus ook voor fietsers. De straten blijven uiteraard bereikbaar voor bewoners via de Van de Wervestraat.
  • De Ellermanstraat blijft enkelrichting inrijdend vanuit de Italiëlei.
  • De Cassiersstraat wordt terug dubbelrichting.
  • De Vondelstraat blijft enkelrichting inrijdend vanuit de Italiëlei.
  • De Violierstraat blijft enkelrichting uitrijdend naar de Italiëlei.

De fasewissel is afhankelijk van de weersomstandigheden en kan dus enkele dagen later van start gaan.

Bereikbaarheidskaart

Bereikbaarheidskaarten vindt u hier. Daar vindt u de verkeersbewegingen voor voetgangers en fietsers.