Fasewissel werken Noorderlijn

Kruispunt Gemeentestraat onderbroken
- 14 Jul 2020

Stilaan lopen de werken voor de Noorderlijn op zijn einde. Vanaf 12 augustus starten we aan het vierde en laatste kwadrant op de Fr. Rooseveltplaats. Ook de kruispunten met de Van Ertbornstraat en de Van Stralenstraat pakken we meteen mee aan. Dit betekent dat de Gemeentestraat doodlopend wordt ter hoogte van de Fr. Rooseveltplaats.

Fasewissel Rooseveltplaats

Half augustus is het derde kwadrant van de Rooseveltplaats, langs de Italiëlei, volledig af. De aannemer heeft dan ook de laatste hand gelegd aan de ventweg op de Italiëlei zodat bewoners en het busverkeer dat naar dit nieuwe kwadrant  verhuist daar opnieuw gebruik van zullen kunnen maken.

Meteen na deze voltooiing start de aannemer  met het laatste kwadrant van de Rooseveltplaats, dit voor het Atheneum. Ook dit deel gaat helemaal onder de schop en wordt omgetoverd tot een verkeersvrij plein voor de leerlingen. Na de heraanleg zullen er immers ook geen bussen meer stoppen. Enkel de taxistandplaatsen blijven behouden. Tegen het einde van dit jaar moeten alle werken op de Rooseveltplaats afgerond zijn.

Werken kruispunt Gemeentestraat

Voor een veilige aansluiting met de gerealiseerde werken door de Noorderlijn pakken we ook het kruispunt van de Gemeentestraat met de Osystraat en Van Ertbornstraat aan en het kruispunt van de Gemeentestraat met de Van Stralenstraat aan.

Dit betekent dat vanaf 12 augustus er geen doorgaand verkeer meer mogelijk is ter hoogte van de Gemeentestraat, zowel vanuit het oosten (bv Borgerhout)  als het westen (bv de Kaaien). Ook de Van Stralenstraat, de Osystraat en de Van Ertbornstraat zullen in beide richtingen afgesloten zijn. Alleen de inrit van parking ‘Antwerpen Roosevelt’ blijft bereikbaar.

De Leien bereikt u tijdens deze werken het beste via de Singel. Moet u niet in het centrum zijn maar in een ander stadsdeel? Neem dan de juiste afrit op de Ring. Zo bereikt u het snelst uw bestemming.

De beste route berekenen? Check dan zeker slimnaarantwerpen.be

Als alles goed gaat, stelt de aannemer in de loop van oktober de Gemeentestraat opnieuw open.
Tegen het einde van het jaar geldt dit ook voor de Van Stralenstraat en de Van Ertbornstraat. 

Bereikbaarheid Rooseveltplaats en omgeving

Werken in de omgeving

Naast de werken voor de Noorderlijn  zijn er in de dichte omgeving nog heel wat werken in uitvoering voor andere projecten. De werken aan het kruispunt van de Provinciestraat met de Plantin en Moretuslei lopen nog tot eind augustus.

Meer info daarover vindt u op https://wegenenverkeer.be/werken/herinrichting-plantin-en-moretuslei/actuele-hinder

Ook aan de Singel wordt ondertussen hard gewerkt. Het kruispunt ter hoogte van Borgerhout wordt volledig vernieuwd. Tussen de Luitenant Lippenslaan en het Sint-Erasmusziekenhuis is de weg volledig afgesloten. De brug over de Ring is afgesloten in de richting van Deurne-Zuid.  Het kruispunt zelf wordt gefaseerd aangelegd en is toegankelijk. Deze werken duren eveneens tot eind augustus.

Meer info daarover vindt u op
https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/wegenwerken/plantin-en-moretuslei-complex-borgerhout

Bereikbaarheidsplan ruimere omgeving

Lokale bereikbaarheid Gemeentestraat en omgeving

Auto’s

Met het afsluiten van het kruispunt Gemeentestraat blijft in feite alles bereikbaar, alleen niet vanuit alle richtingen.

De Opera en de winkels op het kwadrant van de Carrefour blijven bereikbaar via de Van Ertbornstraat.

De functies aan het kwadrant van onder andere Pool Planet kan u bereiken vanaf de Osystraat of de Van Stralenstraat. De Osystraat wordt maar net voor de Gemeentestraat afgesloten, de Van Stralenstraat wat vroeger, net voor de Rooseveltplaats.

We voorzien een omleiding  vanaf het kruispunt Quellinstraat  met de  Maria-Theresialei. Autoverkeer wordt daar naar de Frankrijklei gestuurd.

Fietsers en voetgangers

Zij kunnen in principe wel gewoon overal door, weliswaar met enige hinder. De route kan in de loop van de werken wat verschuiven.