Gemeentestraat terug open voor verkeer

- 3 Nov 2020

In de loop van woensdag 4 november gaat de Gemeentestraat terug open voor verkeer. Het kruispunt van de Gemeentestraat met de Osystraat, Van Stralenstraat en de Van Ertbornstraat werd heraangelegd in functie van de werken van de Noorderlijn. Zo realiseerde de aannemer een veilige aansluiting met de werken op de Leien en het nieuwe Operaplein.  

 

Vanaf woensdag 24 november is het dus terug mogelijk om vanuit de Gemeentestraat de Kipdorpbug en de Molenbergstraat te bereiken.

Ook de Osystraat is terug open voor verkeer.

De Van Stralenstraat en de Van Ertbornstraat blijven voorlopig afgesloten. Daar werkt de aannemer nog door tot midden december. Dan is meteen ook de volledige Rooseveltplaats klaar.

Door de heraanleg van het laatste kwadrant krijgen de leerlingen van het Koninklijk Atheneum een verkeersvrij plein voor de deur. Na de heraanleg stoppen er op dit kwadrant immers geen bussen meer. Enkel de taxistandplaatsen blijven behouden.