Herstelling Londenbrug

Herstelling Londenbrug
- 9 Nov 2020

Van maandag 9 november tot eind november worden aan de Londenbrug herstellingswerken uitgevoerd. Daardoor kan autoverkeer niet door. Ook fietsers worden op bepaalde momenten tijdelijk omgeleid. Voor de scheepvaart worden oplossingen op maat voorzien waar mogelijk.

Tijdens de montage van de brug merkte de aannemer dat er een probleem aan de sluitplaat was waardoor de brug niet volledig in de juiste positie voor de noodvergrendeling werd gebracht. Dit veroorzaakte geen problemen voor de normale werking aangezien de noodgrendel enkel nodig is voor onderhoudswerken. Zo kon de brug toch in gebruik genomen worden terwijl er ondertussen naar een oplossing gezocht werd.

Oplossing 

Vanaf 9 november begint de aannemer van de Noorderlijn met de uitvoering van deze oplossing. Deze bestaat erin het slot aan te passen. Daarvoor wordt voornamelijk in het ondergrondse deel van de brug gewerkt, de zogenaamde ‘kelder’. Daardoor liggen de bovengrondse deksels open en kan er niet over de brug gereden worden. 

Tijdens de laatste week van de werken is de brug enkel 's nachts gesperd. Verkeer kan dus overdag terug gebruik maken van de brug. 

Er worden omleidingen voorzien van op de Italiëlei en de Kaaien.