Nachtwerken kruispunt Kattendijkdok-Oostkaai - Londenstraat

Eilandje
- 16 Jan 2019

Komende weken voert de aannemer bovenleidingswerken uit op het kruispunt Kattendijkdok-Oostkaai - Londenstraat en in de Mexicostraat. Om het verkeer zo weinig mogelijk te hinderen, vinden de werken 's nachts tussen 22 en 5 uur plaats.

Wat gebeurt er?

Tijdens de werken hangt de aannemer de draad van de bovenleiding. Deze wordt afgerold en bevestigd aan de bovenleidingspalen. De aannemer doet er alles aan om de hinder tot een minimum te beperken, maar het stationair draaien van de bovenleidingswagen kan voor enige geluidshinder zorgen.

Verkeerssituatie

Tijdens de bovenleidingswerken op het kruispunt Kattendijkdok-Oostkaai is het kruispunt vanaf 22 uur deels afgesloten. Na 5 uur 's ochtends zet de aannemer het kruispunt weer open voor alle verkeer.

 

Tussen 22 en 5 uur zijn volgende bewegingen niet mogelijk:

  • U kan niet afdraaien van de Londenstraat naar Kattendijkdok-Oostkaai.
  • Vanuit Kattendijkdok-Oostkaai de trambedding kruisen en afslaan richting Leien is niet mogelijk. Om richting Leien te rijden, kan verkeer een u-bocht maken op het kruispunt van de Amsterdamstraat met de Rijnkaai.
  • Het is niet mogelijk om vanuit de Londenstraat rechtdoor te rijden naar de Amsterdamstraat. Verkeer wordt omgeleid via de Napelsstraat en de August Michielsstraat naar Kattendijkdok-Oostkaai. Daardoor wijzigt de rijrichting van de Napelsstraat, tussen de Londenstraat en de August Michielsstraat.

 

Volgende bewegingen zijn wel mogelijk tussen 22 en 5 uur:

  • U kan vanuit Kattendijkdok-Oostkaai rechts afslaan naar de Londenbrug.
  • Vanuit de Amsterdamstraat kan u rechtdoor rijden naar de Londenstraat.

 

Als alles volgens planning verloopt dan zijn de bovenleidingswerken op het kruispunt deze week afgerond. Zo niet, worden ze volgende week verder gezet.