Nachtwerken Sint-Pietersvliet

Eilandje
- 23 Mar 2018

Vanaf 27 maart voert de aannemer nachtelijke werken uit aan de tramsporen. Verkeer blijft mogelijk tijdens de werken.

Vanaf 27 maart voert de aannemer nachtelijke werken uit aan de tramsporen. Tijdens de aanleg van de sporen werden voor het comfort van de buurt trillingsdempende matten geplaatst ter hoogte van de wissels en de spoorkruising. Die worden nu verder afgewerkt. De matten worden bovenaan afgesneden. De voeg die daardoor ontstaat wordt opgevuld met een elastisch en trillingsdempend product.

Tegelijkertijd zal ook de verzakking van de rioolput ter hoogte van café Coyote worden hersteld.

Verkeer

Verkeer blijft mogelijk in beide richtingen. Lokaal zal er een werfzone zijn. Ter hoogte van de werfzone is beurtelings verkeer mogelijk.

Data nachtwerken

De werken worden uitgevoerd tussen 21 en 6 uur. Het afsnijden van de matten kan geluidshinder veroorzaken, maar die werken worden zo vroeg mogelijk op de avond uitgevoerd.

Er wordt gewerkt van

  • dinsdag 27 op woensdag 28 maart
  • woensdag 28 op donderdag 29 maart
  • donderdag 29 op vrijdag 30 maart
  • vrijdag 30 op zaterdag 31 maart.