Oplossing Londenbrug in de maak

Eilandje
- 18 Oktober 2017

Sinds een aantal weken werkt de aannemer van de Noorderlijn aan een oplossing voor de Londenbrug. Tijdens de laatste testen bleek immers dat door een fout in de uitwerking van het ontwerp van de brug, geen veilig verkeer mogelijk is.

De brug zou ten vroegste in de tweede helft van november klaar kunnen zijn. De fasewissel op de Italiëlei, die door het oponthoud met de Londenbrug uitgesteld werd, zal toch al gedeeltelijk doorgaan. 

Aanpassingen aan afsluitplaat nodig

De brug gaat open door middel van grote scharnieren die zich onder de brug, in de technische ruimte, bevinden. Om deze af te sluiten worden er afsluitplaten geplaatst waardoor er veilig en comfortabel over de brug kan gereden worden. Omwille van een foutieve constructie door de aannemer, bleek dat de brug bij opening in conflict komt met deze afsluitplaten, en ze dus niet volledig open kan. Om dit op te lossen zou er een stuk van de brug kunnen gehaald worden, maar dan zou de opening tussen de rijweg en de brug 15 centimeter zijn, wat te groot is. 
De aannemer werkt momenteel aan een oplossing om de brug aan te passen waardoor deze open kan tot 80 graden en waardoor de spleet tussen rijweg en brug herleid wordt tot 5 centimeter, en het verkeer dus veilig over de brug kan rijden.

Verder onderzoek

Na de noodzakelijke aanpassingen ter plaatse kan de brug vermoedelijk in de tweede helft van november in dienst genomen worden met 80 graden opening. Alle scheepvaart is dus mogelijk. Om tot een definitieve hellingsgraad van 85 graden te komen, is verder onderzoek door de aannemer nodig.

Fasewissel Italiëlei

Doordat de opening van de Londenbrug uitgesteld is, kan ook de fasewissel op de Italiëlei, ter hoogte van de Tunnelplaats, pas later doorgaan. Om de werken hier toch verder te kunnen zetten, is nu besloten om de fasewissel vanaf 23 oktober toch al gedeeltelijk te laten ingaan. In principe zou dit ook betekenen dat de doorgang tussen de Van Aerdtstraat en de Koeikensgracht verdwijnt, zoals voorzien in de definitieve aanleg. Zolang de Londenbrug niet in gebruik wordt genomen blijft deze echter open zodat lokaal verkeer steeds een doorgang heeft.

Met de fasewissel aan de Tunnelplaats tot aan de Noorderplaats zal de werf op de Italiëlei zich uitbreiden over de volledige middenrijbaan. Autoverkeer blijft mogelijk op twee rijstroken in elke richting, op de ventwegen. Ook voetgangers en fietsers kunnen zich blijven bewegen langs de werf. De fietsoversteek aan de Ellermanstraat zal wel tijdelijk afgesloten worden. Fietsers kunnen als alternatief gebruikmaken van de Parkbrug of de nieuwe doorsteek aan de Duboisstraat.

Meer bereikbaarheidsinfo vindt u hier.