Overzicht nacht- en weekendwerk

Algemeen
- 13 Jun 2017

Voor de werken aan de Noorderlijn is het soms noodzakelijk dat deze tijdens de nacht of in het weekend gebeuren. Hieronder vindt u een overzicht van de geplande nacht- en weekendwerken tot en met 24 juni op de Leien en het Eilandje.

Wij verontschuldigen ons alvast voor de mogelijke geluidshinder die deze werken met zich kunnen meebrengen en danken u voor uw begrip.

Leien

  • 12/06/2017 - 17/06/2017: Nachtwerken voor het plaatsen van een doorsteek ter hoogte van de Kipdorpvest. Omwille van de rijdende trams moet dit 's nachts buiten de dienstregeling gebeuren.
  • In juni en juli werkt de aannemer op zaterdagen aan het Operaplein.

Eilandje

  • 12/06/2017 - 24/06/2017: Nachtwerken (tussen 22 uur en 6 uur) voor optimalisaties aan de bovenleiding in de zone tussen de Sint-Pietersvliet en de Sint-Paulusstraat alsook de zone tussen de Van Meterenkaai, de Rijnkaai en de Bataviastraat.
  • 19/06/2017 - 24/06/2017: Nachtwerken (tussen 22 uur en 6 uur) voor het plaatsen van markeringen op de Rijnkaai.
  • Vanaf nu vinden er ook op zaterdag werken plaats op en rond de nieuwe Londenbrug.