Start heraanleg Zeevaartstraat

Eilandje
- 9 Mar 2018

Op 19 maart start de aannemer met de voorbereidende nutswerken voor de heraanleg van de Zeevaartstraat. De heraanleg van de straat kadert in de herinrichting van de Tunnelplaats en de Ankerrui.

Wat wijzigt er?

De Zeevaartstraat wordt van gevel tot gevel heraangelegd. De rijbaan komt in het midden te liggen en sluit zo aan op het nieuwe en compactere kruispunt van de Ankerrui met de Oude Leeuwenrui en het Hessenplein en de ondergrondse parking.

Nutswerken

Van 19 tot en met 30 maart voert de aannemer voorbereidende nutswerken uit. De werken vinden hoofdzakelijk in het voetpad plaats. Woningen en kantoren blijven bereikbaar met voetgangersbruggetjes. Garages zijn bereikbaar voor 7 's ochtends en na 17 uur 's avonds. De ondergrondse parking blijft toegankelijk tijdens de werken.

Eerst werkt de aannemer aan de oostzijde van de straat (zijde ELVEPE). Het is dan niet mogelijk om de Zeevaartstraat in te rijden vanaf het kruispunt met het Hessenplein. Klik hier voor een bereikbaarheidsplan van fase 1.

In een tweede fase werkt hij aan de westzijde (zijde fitness). Tijdens die fase is het niet mogelijk om de Zeevaartstraat uit te rijden via het kruispunt met het Hessenplein. Klik hier voor een bereikbaarheidsplan van fase 2.

Heraanleg Zeevaartstraat

Vanaf 17 april start de aannemer met de heraanleg van de Zeevaartstraat. Dat gebeurt in 2 verschillende fases. In de eerste fase werkt hij over de hele breedte van de Zeevaartstraat. Tijdens deze fase zijn garages niet bereikbaar. De ondergrondse parking blijft bereikbaar via de Godefriduskaai. Deze fase duurt ongeveer tot eind mei. Klik hier voor een bereikbaarheidskaart van fase 1.

In een tweede fase legt hij de oostelijke en westelijke rijweg naast de inrit van de parking aan. De parking is toegankelijk vanaf het kruispunt met het Hessenplein. De werken zijn afgerond eind juni. Klik hier voor een bereikbaarheidskaart van fase 2.