Start werken kruispunt Hessenplein - Ankerrui

Tunnelplaats
- 25 Jan 2019

Begin februari start de volgende fase van het project Tunnelplaats met de heraanleg van het kruispunt Hessenplein - Oude Leeuwenrui - Ankerrui.

Afwerking Ankerrui-Noord

In februari werkt de aannemer de voetpaden op de Ankerrui noord verder af. Plaatselijk verkeer is opnieuw mogelijk vanop de Tunnelplaats naar Ankerrui noord richting Oude Leeuwenrui. De rijbaan van de Koeikensgracht is eveneens afgewerkt maar loopt nog dood op de werken op de Italiëlei.

Waarom leggen we het kruispunt heraan?

Het kruispunt met het Hessenplein en de Ankerrui wordt heraangelegd om het compacter en overzichtelijker te maken voor alle gebruikers. Fietsers kunnen langs beide zijden van de Waaslandtunnel via een dubbelrichtingsfietspad aansluiten op de Leien. Om de veiligheid te verbeteren komt er op het kruispunt ook een aparte groenfase voor fietsers. 

Verloop van de werken

Begin februari gaat de schop in de grond op het kruispunt. De werken gebeuren in verschillende fases. Tijdens fase 1 is het niet mogelijk om het kruispunt te dwarsen. Begin maart is deze fase van het kruispunt afgerond en start de heraanleg van de aansluiting naar het Hessenplein. De timing van de werken is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden.

Bereikbaarheid vanaf februari

  • Verkeer vanuit de Zeevaartstraat of Ankerrui noord kan via de Oude Leeuwenrui terugkeren richting Leien. 
  • Verkeer vanuit het Hessenplein kan via de Oude Leeuwenrui de Scheldekaaien bereiken.

Voetgangers en fietsers

  • Er is een doorsteek tussen het Hessenplein en de Zeevaartstraat. Fietsers vanop de Oude Leeuwenrui kunnen via de doorsteek de fietspaden aan beide zijden van de tunnel bereiken. 
  • Fietsers kunnen via de Ankerrui-Noord en de Koeikensgracht de Leien bereiken.

 

kaartje met overzicht van mogelijke verkeersbewegingen op het kruispunt Hessenplein - Ankerrui

 

Herstellingswerken Ankerrui zuid

kaartje zone herstellingswerken en mogelijke verkeersbewegingenIn de week van 11 februari voert de aannemer een herstelling uit op de Ankerrui zuid. daardoor is de aansluiting van Ankerrui zuid naar de Stijfselrui voor één week onderbroken voor autoverkeer. 

Garages in deze zone zijn enkele bereikbaar voor 7 uur 's ochtends en na 17 uur 's avonds.