Tijdens bouwverlof gaan Noorderlijn werken door

Algemeen
- 14 Jul 2017

De werken aan de Leien en het Operaplein zijn 17 maanden bezig.  Ondanks het jaarlijks bouwverlof (maandag 10 tot vrijdag 28 juli) wordt er gewoon doorgewerkt op de werf. Tijd dus voor een stand van zaken.

Operaplein

 • De doorsteek voor voetgangers en fietsers van de De Keyserlei naar de Teniersplaats is opgeschoven en loopt nu via een brugconstructie over de bouwput van de tweede autotunnel.
 • Het werfverkeer kruist deze doorsteek en daarom voorzien we poortwachters en verkeerslichten om alles veilig te laten verlopen.
 • De afbraak van de dakplaat voor de opening van de lichtput en de ondergrondse afbraak gaan gewoon door.
 • Half juli start de aannemer met het afgraven van het Operaplein tot een diepte van 4 à 5 meter.  Eind augustus starten we dan met de aanleg van de eerste 50 dakliggers (90 in totaal).  Elke balk meet zo’n 45 meter en weegt zo’n 140 ton.  Aansluitend leggen we de dakplaat zodat het Operaplein in de zomer van 2018 kan worden opgeleverd.

Frankrijklei

 • De autotunnel aan de kant van de Maria-Theresialei is zo goed als afgewerkt en we zijn gestart met de aanleg van de autotunnel ter hoogte van de Van Cuyckstraat.
 • Met de aanleg van het voetpad tussen de Maria-Theresialei en de De Keyserlei starten we begin september. In augustus brengen de nutsmaatschappijen eerst nog hun aansluitingen op de juiste hoogte.  Eind september ligt er dan een volwaardig voetpad tot aan de Lidl.  Het stukje voorbij de Lidl wordt later afgewerkt.  Daar moet de aannemer eerst nog nutswerken uitvoeren en de dakplaat van het premetrostation waterdicht maken.
 • De ventweg is half november volledig afgewerkt.
 • Eind september verhuist de werfzone tot aan de gevel tussen de Stoopstraat en de Van Cuyckstraat. We leggen dan een nieuwe riolering en nutsleidingen.  Tegen eind januari is het wegdek volledig afgewerkt.

Italiëlei

 • We zijn gestart met de aanleg van de tunneltoerit ter hoogte van de Van Boendalestraat.
 • Tijdens deze fase leggen we ook de centrale trambaan aan op de vroegere hoofdrijbaan zodat vanaf december het autoverkeer hier terug over kan.
 • De trambaan en hoofdrijbaan over de kruispunten Paardenmarkt en Tunnelplaats worden gefaseerd aangelegd en blijven te allen tijde open.
 • In december 2017 starten we met de aanleg van nieuwe rioleringen en nutsleidingen tussen de Van Boendalestraat en de Tunnelplaats.  Eind juli 2018 ligt er dan een nieuw voet- en fietspad. Voor deze werken aanvatten moeten er ook nog heel wat nutswerken gebeuren.  De toegang tot de woning is altijd verzekerd.  De toegang tot garages zal gedurende korte periodes onderbroken zijn.  Hierover communiceren we wanneer de detailplanning van de aannemer beschikbaar is.

Rooseveltplaats

Zodra de nutswerken op het eerste kwadrant naast het operagebouw zijn beëindigd start de aannemer met de definitieve heraanleg.  Het einde voor dit kwadrant is voorzien voor maart 2018.  Al de bussen van dit kwadrant verhuisden naar de Quellinstraat waar ze blijven tot het einde van de werken in 2019.  Het kwadrant aan de Carrefour is het volgende dat we aanpakken.  Daar werken we van maart tot augustus 2018. De bussen die vertrekken voor de Carrefour verhuizen dan naar het heraangelegde eerste kwadrant.

Archeologie

Er ging ook een volgende fase van het archeologisch onderzoek naar de Spaanse omwalling van start. Waar het nieuwe Operaplein wordt aangelegd, komen monumentale delen van de 16de-eeuwse Kipdorpbrug, de stadsmuur en het bastion aan het licht. 

Meer informatie vindt u op de site van de dienst archeologie.