Update werken Noorderlijn

- 27 Jun 2020

De komende maanden staat er nog heel wat te gebeuren. We vervangen de nutsleidingen aan de Lange Nieuwstraat, we werken de Kipdorpvest verder af, verhuizen naar het laatste kwadrant op de Rooseveltplaats en leggen de kruispunten aan in de Van Ertbonstraat, Gemeentestraat en Van Stralenstraat.

Zo gaan we de finale fase van de werken Noorderlijn in. Tegelijkertijd zijn er in de binnenstad nog een aantal belangrijke werken bezig, zoals bijvoorbeeld op de Plantin en Moretuslei. Hierbij een update. 

Lange Nieuwstraat en Kipdorpvest

Hier moeten nog een aantal nutsleidingen voorzien worden voor de aansluiting met de Kipdorpvest. Dit houdt in dat de Lange Nieuwstraat tijdelijk onderbroken is van 29/6 tot en met 10/7. 

Komende vanaf de Italiëlei wil dit zeggen dat er een omleiding voorzien is via de Van Boendaelestraat - Korte Winkelstraat - Lange Sint-Annastraat - Sint-Jacobsmarkt en de Apostelstraat.

Vanaf half juli zijn zowel de werken aan de Kipdorpvest als aan de Lange Nieuwstraat afgerond.

Werken Rooseveltplaats

In de week van 7 augustus verschuiven de werken op de Rooseveltplaats. Kwadrant 3 voor de horeca is dan volledig afgewerkt. Daarna nemen we het laatste kwadrant voor het Atheneum onder handen.

Werken Plantin en Moretuslei: nieuwe fase

Momenteel is het kruispunt van de Provinciestraat en de Rolwagenstraat afgesloten ter hoogte van de Plantin en Moretuslei. Dit ter voorbereiding voor de heraanleg van het kruispunt zelf.

Vanaf maandag 29 juni wordt het kruispunt met de Provinciestraat volledig afgesloten en is de Plantin en Moretuslei bijgevolg geknipt. Tot 31 augustus gelden de onderstaande verkeersmaatregelen, voor de verschillende weggebruikers:

Fietser en voetganger

Het kruispunt zelf blijft via veilige corridors toegankelijk voor voetgangers en fietsers (fiets aan de hand).
Doorgaand fietsverkeer stadinwaarts en -uitwaarts volgt een omleiding rond de werfzone.


Tram

Op het kruispunt worden de tramsporen vernieuwd. Er komt bovendien een gloednieuwe halte. Bijgevolg is de tram (lijn 11) vanaf 29 juni gedurende drie weken onderbroken.

Auto

Plaatselijk verkeer op de Plantin en Moretuslei blijft steeds mogelijk tot aan het kruispunt. Keerlussen houden iedereen bereikbaar.
Van het centrum naar de Singel rijd je via het Albertpark.
Van de Provinciestraat naar de Plantin en Moretuslei rijd je via de Kroonstraat.
De Van Den Nestlei is afgesloten ter hoogte van de werf. Verkeer komende van het centrum kan wel nog via de bypass de Van Den Nestlei bereiken.
In de Rolwagenstraat en de Wipstraat geldt er tijdelijk dubbelrichtingsverkeer.

Bereikbaarheidsplan tot 15 augustus

Bereikbaarheidsplan tot midden augustus