Vertraging op ondergrondse delen Noorderlijn

Operaplein
- 9 Feb 2018

De Lijn, het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Antwerpen werden door de aannemer van de Noorderlijn in kennis gesteld dat er vertraging zit op de werken, in het bijzonder aan de ondergrondse delen van het project.

Aannemer Tramcontractors NV maakt momenteel een nieuwe planning op waarin de vertraging op gedetailleerde wijze in kaart wordt gebracht en inzicht wordt gegeven in de oorzaken van de vertraging .  Zodra De Lijn, het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Antwerpen meer nieuws ontvangen over de timing, wordt dit zo snel als mogelijk bekendgemaakt.

De werken voor de Noorderlijn zijn ondertussen bijna 2 jaar bezig. De werken startten op 1 maart 2016 en zouden normaal gezien voltooid moeten zijn in juni 2019. De aannemer geeft nu aan dat hij vertraging oploopt op de ondergrondse delen. De ondergrondse delen omvatten het premetrostation Opera, de autoparking, de autotunnel en de fietsenstalling onder de Teniersplaats.

Het contract voor Noorderlijn is aan Tramcontractors NV gegund in de vorm van een DBF(M) contract. Dit wil zeggen dat de aannemer verantwoordelijk is voor het ontwerp, de bouw (inclusief planning en coördinatie), de prefinanciering en het onderhoud van sommige delen zoals de trambanen (design, build, finance, maintenance).