Noorderlaan

De Noorderlaan wordt over de volledige breedte vernieuwd over een afstand van 2 kilometer. We verlengen de trambaan tot aan het kruispunt met de Ekersesteenweg waar we een fietspaviljoen en nieuwe Park & Ride voorzien.

Heraanleg van de Noorderlaan

In de beginsituatie had de Noorderlaan aparte busstroken en een trambedding in het midden van de weg (ter hoogte van Kinepolis). Deze vervangen we door een trambusbaan aan de kant van Luchtbal die doorloopt tot aan de Ekersesteenweg. 

Op het nieuwe traject zijn vier haltes:

  1. Groenendaallaan
  2. Luchtbal Kerk
  3. Dublinstraat
  4. P+R Luchtbal

Voor het autoverkeer zijn er voor het doorgaand autoverkeer twee rijstroken in elke richting. De zwakke weggebruikers krijgen aan de kant van de wijk Luchtbal een ruim en comfortabel fietspad alsook een voetpad. Aan de kant van de bedrijven voorzien we een gecombineerd voet- en fietspad.

Vlot en veilig bereikbaar

Heel wat kruispunten op de Noorderlaan worden vernieuwd. Dit biedt twee voordelen. Voetgangers en fietsers krijgen oversteekplaatsen met voldoende ruimte zodat de bewoners van Luchtbal de Noorderlaan veiliger kunnen oversteken.


Bereikbaarheid bedrijven 

Daarnaast worden parallelwegen voorzien voor het verkeer van de bedrijven en handelszaken aan de westzijde van de Noorderlaan (kant van de brandweerkazerne). Zo blijven zij vlot bereikbaar.

Voor het handelscentrum Luchtbal komt er een afslagstrook en inrit naar de huidige parking aan de Noorderlaan.

Park & Ride Luchtbal

De Havana-site ter hoogte van de oude Luchtbalkazerne vormt het eindpunt van de Noorderlijn. Op deze plaats voorzien we een nieuwe Park & Ride. Reizigers kunnen hier vlot de overstap maken tussen auto, fiets, tram en bus. 

Capaciteit Parkeergebouw

De Park & Ride bestaat uit twee parkeergebouwen voor in totaal 1.800 wagens, waar autoreizigers vanop de A12 of de E19 vlot kunnen overstappen op het openbaar vervoer richting centrum.  Een deel hiervan is voorbehouden als parking voor een toekomstige retailer op het terrein.

Omdat de werken aan de Park & Ride pas later starten, is er een tijdelijke Park & Ride aangelegd met 114 plaatsen. Deze bevindt zich aan de rand van de Havana-site, ter hoogte van het politiekantoor.

 

Paviljoen met overdekte fietsenstalling

Via een paviljoen met een overdekte fietsenstalling voor 440 plaatsen boven de sporen geraken reizigers veilig van de fiets- en autoparking tot aan de perrons. Ze kunnen hier op een aangename en comfortabele manier wachten op hun tram of bus.

 

Bijkomende vernieuwingen

De stad Antwerpen plant vernieuwingen op de Havana-site. De ambitie is om de ruimte tussen de Havanastraat, de Noorderlaan, de A12 en de spoorweg herin te richten als een gloednieuw stadsdeel. De komende jaren ondergaat het gebied een hele metamorfose. Hiervoor heeft de stad een uitvoerig plan opgesteld.