tijdslijn

De werken aan de Noorderlijn zijn gestart in maart 2016. We delen deze periode op in twee fasen, voor en na de "knip van de Leien" in juni 2017.

Globale tijdslijn

Hieronder vindt u een globaal overzicht van de timing voor de werken aan de Noorderlijn. Per deelgebied zijn de nieuwe tramlijnen aangeduid.

Disclaimer: deze geactualiseerde planning ontvingen opdrachtgevers van de opdrachtnemer en deze wordt mogelijk door laatstgenoemde nog verder aangepast in functie van de feitelijke voortgang van de werken.


Aparte tijdslijn per deelgebied