tijdslijn

De werken aan de Noorderlijn zijn gestart in maart 2016. We delen deze periode op in twee fasen, voor en na de "knip van de Leien" in juni 2017.


Aparte tijdslijn per deelgebied