Veelgestelde vragen

Hebt u een vraag? Misschien vindt u wel het antwoord hieronder bij onze veelgestelde vragen..

Praktisch

  • Woont u langs de werf en hebt u binnenkort een verhuis gepland? Zorg er dan zeker voor dat u tijdig de juiste aanvraag doet zodat uw verhuis vlot verloopt. Er zijn drie mogelijkheden:

  • Indien er parkeerplaatsen voor uw deur beschikbaar zijn, vraagt u een parkeerverbod aan voor het plaatsen van een ladderlift en/of verhuiswagen. 

  • Als er voor de deur geen parkeerplaats is en u een deel van het openbaar domein wil gebruiken, vraagt u een vergunning aan voor de inname van openbaar domein. Hou er wel rekening mee dat de verwerking van uw aanvraag minimum 6 werkdagen in beslag neemt.

  • Is er geen parkeerplaats vrij en grenst de werfzone tot aan het voetpad? Contacteer ons dan via info@noorderlijn.bezodat we samen met de aannemer de mogelijkheden bekijken.

 

 

Kan u door de werken tijdelijk niet meer in uw garage of parking? En hebt u geen recht op een parkeervergunning voor bewoners? Dan kunt u een minderhinder parkeervergunning aanvragen.

Neen, het is niet toegelaten om in de werfzone te parkeren. De werfzone is voorbehouden voor de hulpdiensten.

Parkeerplaatsen voor andersvaliden blijven behouden waar mogelijk. Indien de werfsituatie het niet toelaat, wordt de parkeerplaats verplaatst naar de kop van de dichtstbij gelegen straat.

Wanneer de huisvuilwagens niet aan de woningen kunnen geraken, verzamelt de aannemer het huisvuil. U zet als bewoner dus gewoon uw huisvuil buiten zoals daarvoor. Is er bij u nachtophaling, zet dan het huisvuil de dag er voor buiten. Zo kan de aannemer het nog tijdig verzamelen aangezien er niet gewerkt wordt na 18 uur.

Tijdens de werken worden de nodige voorzieningen getroffen om woningen steeds bereikbaar te houden voor de hulpdiensten. De brandweer doet op regelmatige basis ook oefeningen op de werfzone om te controleren of alle zones toegankelijk zijn.

De werfzone wordt duidelijk afgebakend van de publieke zones. Dat doen we door de werfzone met herashekwerk af te schermen van het openbaar domein.

Op plaatsen waar het werfverkeer de voetgangersdoorgang kruist, plaatsen we bijkomende signalisatie. De chauffeurs van de werfvoertuigen krijgen ook specifieke werkinstructies over hoe ze de voetgangerszone op een voor voetgangers veilige manier kunnen kruisen. 

Ziet u toch ergens een onveilige situatie? Dan kunt u dit melden via info@noorderlijn.be of op het infopunt.

Leien

Omdat het wegprofiel wijzigt kunnen de bestaande bomen niet op dezelfde plaats behouden blijven. De huidige 358 bomen tussen de Stoopstraat en de Londenstraat worden gerooid.  Na de heraanleg worden 550 nieuwe bomen voorzien.

Er is onderzoek gedaan naar de verplantbaarheid van de bestaande bomen op de Leien. Maar dit was niet haalbaar om verschillende redenen:

  • Grootte van de bestaande bomen
  • Scheefgroei of asymmetrische kruin
  • Schimmelaantasting (Massaria) op oude bomen waardoor grote takken afbreken.


De dakplatanen op de Rooseveltplaats worden wel maximaal behouden. De platanen die op Leien fase 1 voorzien zijn, worden doorgetrokken op Leien fase 2. Het plantseizoen voor bomen loopt van november tot maart. In het najaar van 2018 worden de eerste bomen op de Frankrijklei geplant. Daarna wordt er verder aangeplant naargelang de fasen die klaar zijn en als het plantseizoen het toelaat. De jonge bomen hebben een stamomtrek van 50 à 60 cm (diameter van 15 à 20 cm). De stammen zijn minstens 4 meter hoog alvorens de takken beginnen.

Vandaag zijn er 597 parkeerplaatsen op de Leien (Stoopstraat tot Noorderplaats). Na de heraanleg zullen er 703 parkeerplaatsen zijn: 353 bovengronds en 350 ondergronds (parking Operaplein).

De tunnel zal in het kader van de werken niet worden afgesloten en blijft steeds bereikbaar. Wel zal de aansluiting met de Leien worden aangepast tijdens de heraanleg van de Tunnelplaats. Die gaat van start in januari 2018. De doorgang tussen de Van Aerdtstraat en de Koeikensgracht is sinds november 2017 onderbroken, zoals ook in het definitieve ontwerp.

Noorderlaan

De winkels van het handelscentrum zijn tijdens de werken steeds bereikbaar via de Santiagostraat en de Canadalaan. Sinds maart 2017 is er ook een aparte inrit voorzien ter hoogte van het handelscentrum zelf.

De bedrijven die langs de westkant gelegen zijn, blijven steeds bereikbaar via gecombineerde doorgangen door de werf. Intussen zijn bijna alle parallelwegen klaar en zijn de meeste bedrijven bereikbaar zoals in de definitieve toestand.

Het wegprofiel van de Noorderlaan wijzigt. Daardoor konden de bestaande kastanjebomen niet worden behouden. Bovendien waren de bomen aangetast door mineermot, bloedingsziekte en/of vergroeiingen. Na de heraanleg komen er in totaal 460 nieuwe bomen (tegenover 440 voordien). Dit zijn elzen, esdoorn, eiken, olmen en lindebomen. 

De tijdelijke P+R bevindt zich voor het politiekantoor op de Noorderlaan. U kan naar de P+R rijden via de Logistiekweg ter hoogte van het Shell-tanktstation.

Vanuit het noorden zijn er twee aparte opstelstroken ter hoogte van het tankstation richting de tijdelijke P+R. Zo zorgt dit voor een vlotte toegankelijkheid zonder een impact te hebben op het doorgaand autoverkeer.

Eilandje

De Londenbrug wordt vervangen door een grotere brug met grotere motoren. Daarom moet het keerpunt van de brug gedraaid worden. Dat zijn ingrijpende werken. In augustus 2016 wordt de brug buiten gebruik genomen. Toch blijft ze nog even liggen. De aannemer moet namelijk eerst werken uitvoeren aan de kelderput waar de motoren zitten.

Fietsers en voetgangers kunnen tijdens die periode nog gebruik maken van de Londenbrug. Omdat we de veiligheid van het gemotoriseerde verkeer niet kunnen garanderen, wordt dit vanaf augustus omgeleid. Ook boten kunnen blijven passeren.